Papoea 2019 > Papoea in vogelvlucht > algemene info
Papoea in vogelvlucht

Foto: uitzicht bij het German Camp in de Arfak Mountains

Van onze reizen publiceren we steeds een vrij uitgebreid verslag met teksten en foto's op deze website. Het uitwerken van zo'n uitgebreid verslag kost de nodige tijd en daarom plaatsen we in eerste instantie een beknoptere selectie. De teksten hierbij zijn dan voornamelijk herhalingen uit de rondzendbrieven en de foto's dienen als illustratie bij die teksten.

Nadat de uitgebreidere versie na verloop van tijd is gepubliceerd, blijft de 'vogelvlucht selectie' gewoon op de website staan voor degenen die liever een bondiger versie willen bekijken.

De paradijsvogels van Papoea
xxx

Foto: Wilsons Bird of Paradise op het eiland Waigeo

We maken dit keer een korte (19 daagse) reis naar Papoea. De reis wordt georganiseerd door de Belgische organisatie Starling Reizen. De reis is volgeboekt, maar met het maximum van 6 deelnemers blijft het wel heel overzichtelijk. Het hoofddoel is het zien van verschillende soorten paradijsvogels en daarvoor moeten we naar verschillende, soms lastig te bereiken, plekken.

Behalve een Belgische gids gaat in dit geval ook de eigenaar van Starling mee en is er bovendien een Indonesiche gids die ook een echte vogelexpert is en verder alles ter plekke regelt. In de diverse gebieden worden dan ook nog lokale mensen ingeschakeld die weten waar je precies moet zijn (en op welk moment) om de vogels te zien.

Omdat de vogelplekken niet steeds dicht bij de overnachtingsplekken liggen en je daar wel voor zonsopgang moet zijn, moet er steeds erg vroeg ontbeten worden en gewandeld worden in het donker.

kaart Papoea

Als op een kaart icoontjes voorkomen, kun je meestal daarop klikken om enig houvast te krijgen over die plek op de kaart.

Soms bevat die informatie dan ook een link naar de betreffende webpagina.

overzicht per dag
bijzonderheden
dag 1: 30-7-2019 (do)
Vlucht Schiphol-Dubai-Jakarta
dag 2: 31-7-2019 (vr)
Eind van de middag aankomst in Jakarta; nachtvlucht naar Sentani (Papoea).
dag 3: 01-8-2019 (za)
Vogels kijken rond Sentani. Transfer naar Nimbokrang. Eerste verkenning rond Nimbokrang.
dag 4: 02-8-2019 (zo)
Nimbokrang: o.a. Magnificent Riflebird en insecten.
dag 5: 03-8-2019 (ma)
Nimbokrang: o.a. Twelve-wired BOP, Victoria kroonduif, tropische bui.
dag 6: 04-8-2019 (di)
Nimbokrang: vergeefse zoektocht naar diverse vogels; wandelen.
dag 7: 05-8-2019 (wo)
Vlucht Sentani-Sorong-Manokwari; transfer naar Sioubri.
dag 8: 06-8-2019 (do)
Sioubri: o.a. Magnificent BOP en Western Parotia.
dag 9: 07-8-2019 (vr)
Trekking naar German Camp; aldaar o.a. Vogelkop Bowerbird.
dag 10: 08-8-2019 (za)
Omgeving German Camp: o.a. Black Sicklebill; bezoek aan Japanese Camp.
dag 11: 09-8-2019 (zo)
Afdaling van German Camp naar Sioubri. Vergeefs wachten op Superb BOP.
dag 12: 10-8-2019 (ma)
Sioubri: opnieuw Magnificent BOP vanwege permissieweigering elders.
dag 13: 11-8-2019 (di)
Transfer Sioubri-Manokwari. Vlucht Manokwari-Sorong. Marktbezoek Sorong.
dag 14: 12-8-2019 (wo)
Ferry Sorong-Waigeo. Op Waigeo o.a. Red BOP en twee soorten koeskoes.
dag 15: 13-8-2019 (do)
Waigeo: o.a. Wilsons BOP en palmkaketoe.
dag 16: 14-8-2019 (vr)
Ferry Waigeo-Sorong. Transfer Sorong-Malagufuk.
dag 17: 15-8-2019 (za)
Malagufuk: o.a. Twelve-wired BOP, Lesser BOP en kasuaris. Transfer Malagufuk-Sorong.
dag 18: 16-8-2019 (zo)
Vlucht Sorong-Jakarta.
dag 19: 17-8-2019 (ma)
Vlucht Jakarta-Dubai-Schiphol.
Over Papoea

Over Papoea


Indonesische symbolen zijn volop te koop in Papoea

Om te benadrukken dat Papoea bij Indonesië hoort, vind je overal bij gebouwen en in dorpen Indonesische vlaggen, e.d. Deze zaken worden langs de wegen ook te koop aangeboden, zoals hier in Sorong.


Nieuw-Guinea is staatkundig gezien verdeeld over twee landen; het westelijk deel hoort bij Indonesië en omvat de provincies Papoea en West-Papoea en het oostelijk deel vormt het merendeel van Papoea-Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea is met een oppervlakte van 821.400 km2 na Groenland het grootste eiland ter wereld. In 2010 woonden er ongeveer tien miljoen mensen. West-Papoea (Indonesisch: Papua Barat) beslaat het Vogelkop-schiereiland en omliggende eilanden. De hoofdstad van West-Papoea is Manokwari en de provincie heeft ongeveer 800.000 inwoners, waarmee het een van de minst bevolkte Indonesische provincies is. Veel Papoea's willen liefst onafhankelijkheid voor de Indonesische provincies West-Papoea en Papoea.

Van 1607 tot 1949 maakte het gebied deel uit van Nederlands-Indië. Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd het gebied een aparte Nederlandse kolonie onder de naam Nederlands-Nieuw-Guinea. In 1963 werd na een korte periode van bestuur van de Verenigde Naties onder de naam UNTEA, het bestuur overgedragen aan Indonesië, onder de voorwaarde dat er een volksraadpleging gehouden zou worden waarin de bevolking over een eigen toekomst zou kunnen besluiten. Die volksraadpleging heeft in 1969 plaatsgevonden, maar werd uitgevoerd in de vorm van verkiezingsraden waarbij de uitgekozen stemgerechtigden onder dwang voor bestuur onder Indonesië stemden. In 1963 veranderde president Soekarno de naam van het gebied in Irian Barat (Westelijk Nieuw-Guinea). President Soeharto veranderde de naam later in Irian Jaya, de naam die de provincie tot in 2000 zou behouden.

Direct na het aftreden van Soeharto in 1998 kwam in Papoea het verlangen naar onafhankelijkheid, Aspirasi Merdeka, weer naar boven en richtten maatschappelijke organisaties en kerken in Jayapura FORERI, (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya, het Forum voor de Verzoening van het Volk van Irian Jaya) op. Een van de taken van FORERI was het tot stand brengen van een dialoog tussen de Papoea's en de Indonesische regering. In januari 1999 verklaarde een team van 100 Papoea afgevaardigden, het Tim Seratus, unaniem tegenover president Habibie, dat de Papoea's onafhankelijk wilden worden.

Om acties van Papoea's voor onafhankelijkheid en de politieke mogelijkheden van Papoea's te bemoeilijken, besloot president Megawati Soekarnoputri onder druk van de Veiligheidsdienst en het leger, om per decreet in januari 2003 de provincie Papoea in drieën te verdelen: West-Irian Jaya, Midden-Irian Jaya en het oostelijke deel dat Papoea bleef heten. Uiteindelijk is, na massale protesten van de bevolking en een juridische procedure, alleen West-Irian Jaya (sinds 2007 omgedoopt tot West-Papoea) gevormd, als afsplitsing van de oorspronkelijke provincie Papoea. Sayant detail: in West-Papoea was of is BP actief in een miljardenproject voor aardgaswinning voor export naar China, terwijl in Midden-Irian Jaya Freeport-McMoran, de grootste goud- en kopermijn ter wereld exploiteert sinds 1967. De opdeling van de provincie Papoea, waarbij tegelijkertijd door een speciale wet meer politieke en economische controle van Jakarta naar Jayapura gaat, heeft duidelijk ook tot doel de controle op deze twee grote projecten door de centrale regering te handhaven en te versterken.

In 2017 werd een door 1,8 miljoen Papoea's ondertekende petitie aan de Verenigde Naties aangeboden waarin werd gevraagd een tweede referendum te laten houden over onafhankelijkheid van wat zij beschouwen als hun land. En dit keer een echt, niet door dat land gemanipuleerd referendum. De handtekeningen waren in het diepste geheim verzameld en het land uit gesmokkeld. Zelfbestuur is voor de Papoea’s heel belangrijk. Op langere termijn dreigen de Papoea's door immigratie van Indonesiërs een minderheid in eigen land te worden. Ze hadden hoge verwachtingen van ex-kolonisator Nederland toen het in 2018 lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd. Maar Nederland heeft niets gedaan. Los van het feit dat allerlei andere internationale conflicten de aandacht opeisten, is het maar de vraag of Nederland zich er echt voor in had willen zetten. Diverse internationale organisaties tonen zich ‘bezorgd over het grootschalig en aanhoudend geweld en de mensenrechtenschendingen’ en de ‘systematische marginalisatie, discriminatie, en het seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes’. Schattingen van het aantal burgers dat vanaf de jaren '60 spoorloos ‘verdween’ variëren van 100.000 tot 500.000.

In de periode van het UNTEA-bestuur in 1963 kwam een groep van ongeveer 500 Papoea's met hun gezinnen naar Nederland. Het waren mannen die in Nederlandse overheidsdienst waren en daarom niet zonder risico's in Nieuw-Guinea konden blijven. Door vader en zoon Kaisiepo is de organisatie Papua Lobby opgericht. En hoewel beiden nu zijn overleden hebben zij vanuit Nederland gelobbyd in commissies van de VN voor de rechten van de Papoea's en andere inheemse volken.

Papoea omvat 21% van het Indonesische landoppervlak, en het omvat de grootste oppervlakten aan regenwoud buiten het Amazonebekken. Papoea bevat omvangrijke voorraden aan delfstoffen zoals nikkel, goud, koper, olie en gas en andere rijkdommen zoals tropisch hout en vis. Het regenwoud is bijzonder soortenrijk en naast veel buideldieren als possum, koeskoes en boomkangoeroe, vind je er de meest exotische vogels als paradijsvogels, kasuarissen, kroonduiven en nog veel meer.

Foto's maken in Papoea

Foto: Black Sicklebill in de Arfak Mountains

Tot ons genoegen hebben we nog een aantal fatsoenlijke foto's kunnen maken van paradijsvogels. Starling had vooraf keurig gemeld dat het natuur-gehalte van de reis 5/5 was en het fotografie-gehalte 2/5, vanwege schuwe vogels en vaak lastige weers- en lichtomstandigheden. Met het weer hebben we veel geluk gehad, maar het licht was wel een reëel probleem. Deze vogels hebben een voorkeur voor de heel vroege uren; normaal is er dan al weinig licht en in de jungle is het licht nog beperkter. Om van de beweeglijke vogels nog herkenbare afbeeldingen te krijgen zat er weinig anders op dan redelijk veel foto's te maken, te beginnen met heel hoge ISO waarden en dan bij het wat lichter worden te proberen de ISO waarden wat terug te brengen. Het statief had ik wel meegenomen, maar ter plekke steeds op de kamer achtergelaten, omdat extra materiaal toch onhandig bleek bij de toch al lastige wandelingen in het donker en de beperkte ruimte in de schuilhutten.

Deze foto van een Black Sicklebill is bijvoorbeeld gemaakt @ 170 mm (35 mm equivalent 255 mm) op 1/25 seconde bij ISO 3200. Vervolgens heb ik nog behoorlijk gephotoshopt.

naar volgende pagina:
volgende: heenreis