Friesland 2019 > Friesland 2019 > algemene info
Fietsen en wandelen in Friesland

Foto: Voor de kust bij Hindeloopen

Omdat een geplande korte trip naar het Ertsgebergte op het laatste moment niet door kan gaan, besluiten we om in Friesland de elfsteden route te gaan fietsen van 16 tot 27 september 2019. Omdat de elfsteden route te kort is voor de beschikbare tijd, vullen we het fietsen aan met langere rondwandelingen.
We maken het ons gemakkelijk en downloaden de knooppunten route langs de elf steden. Je hoeft alleen maar de nummers te volgen en dus niet bij elke kruising na te denken welke kant je op moet. Het weer is gelukkig alleszins redelijk.

kaart Friesland

Als op een kaart icoontjes voorkomen, kun je meestal daarop klikken om enig houvast te krijgen over die plek op de kaart.

Soms bevat die informatie dan ook een link naar de betreffende webpagina.

overzicht per dag
bijzonderheden
17-09-2019 - fietsen 85 km - wandelen 10 km
Leeuwarden-IJlst-Sneek-St Nicolaasga
Groene Wissels 213, Sneek: Griene Dyk en Snitser Mar
18-09-2019 - fietsen 30 km - wandelen 21,5 km
St Nicolaasga-Joure-Sloten-Balk
Groene Wissels 290, Joure: Haulstersingel en Nannewijd
19-09-2019 - fietsen 46 km - wandelen 15 km
Balk-Stavoren-Hindeloopen-Workum
Groene Wissels 334, Oudemirdum: Gaasterlands Klif
20-09-2019 - fietsen 0 km - wandelen 21 km
Groene Wissels 68, Hindeloopen: Zeedijk en Ursulapolder
21-09-2019 - fietsen 0 km - wandelen 24 km
Groene Wissels 199, Workum: Friese Wateren
22-09-2019 - fietsen 62 km - wandelen 0 km
Workum-Makkum-Bolsward-Harlingen-Franeker
23-09-2019 - fietsen 0 km - wandelen 21 km
Groene Wissels 78, Franeker: De Zuiderpolder
24-09-2019 - fietsen 63 km - wandelen 4 km
Franeker-Dokkum
Stadswandeling Dokkum
25-09-2019 - fietsen 39 km - wandelen 10,5 km
Dokkum-Kollumeroord-Dokkum
Diepsterbos en Vogelpad Lauwersmeer
26-09-2019 - fietsen 32 km - wandelen 5 km
Dokkum-Leeuwarden
Stadswandeling Leeuwarden
totaal - fietsen 357 km - wandelen 132 km