Duitsland > Duitsland divers > overzicht
Korte trips naar Duitsland

Duitsland ligt dichtbij en dus zijn we daar in de loop van de jaren vrij vaak geweest. De wat langere trips hebben een apart item gekregen in 'Trips-Kortere reizen'.

Van de kortere uitstapjes hebben we meestal geen informatie of foto's. In het nu geopende menu-item 'Trips-Kortere reizen-Duitsland divers' heb ik wat foto's en informatie opgenomen van het voorhanden los materiaal. Vooralsnog is dit een rommelhoekje zonder al te veel samenhang.

routekaart

Als op een kaart icoontjes voorkomen, kun je meestal daarop klikken om enig houvast te krijgen over die plek op de kaart.

Soms bevat die informatie dan ook een link naar de betreffende webpagina.

naar volgende pagina:
volgende: Schwäbischen Alb 2003