Nicaragua > Isla Ometepe en Granada > San Juan del Sur-Granada
routekaart

Als op een kaart icoontjes voorkomen, kun je meestal daarop klikken om enig houvast te krijgen over die plek op de kaart.

Soms bevat die informatie dan ook een link naar de betreffende webpagina.

Wetenswaardigheden Nicaragua

Wetenswaardigheden Nicaragua

Nicaragua is ongeveer drie keer zo groot als Nederland en het grootste land in Centraal-Amerika. Het is verdeeld in drie geografische zones: het Pacifisch Laagland, het hogere, natte en koelere Centrale Hoogland en het Caribisch Laagland. Net als in Costa Rica verdeelt de centrale bergketen het land in tweeën. Aan de Pacifische kant zijn twee enorme meren: het Nicaragua meer (het grootste) en het Managua meer. Nicaragua heeft de meeste vulkanen van heel Centraal-Amerika.

Nicaragua kent een roerige geschiedenis. Na de onafhankelijkheid in 1821 maakte het land korte tijd deel uit van de Federale Republiek van Centraal-Amerika. In 1838 werd het land een onafhankelijke republiek. De voortdurende machtsstrijd tussen de liberale en de conservatieve elite leverde vooral in de jaren 40 en 50 van de 19e eeuw veel burgeroorlogen op. De liberalen haalden de Amerikaanse avonturier William Walker binnen die zichzelf na schijnverkiezingen tot president uitriep. Geholpen door Honduras en Costa Rica werd hij korte tijd later verdreven waarna lange tijd de conservatieven aan de macht waren. Eind 19e eeuw zorgde de liberale president Zelaya ervoor dat de oostkust die als protectoraat door Groot-Brittannië was geclaimd en later autonoom gebied werd, bij Nicaragua werd gevoegd. Nadat Zelaya in 1909 500 revolutionairen (waaronder twee Amerikanen) had geëxecuteerd, greep de VS in. Met slechts korte onderbrekingen hielden VS-mariniers het land tot aan 1933 bezet.
Al tijdens de Amerikaanse bezetting was de Somoza dynastie aan de macht gekomen. Onder de Somoza-clan beleefde Nicaragua een meedogenloze militaire dictatuur die van 1927 tot 1979 zou duren. Het vermogen van de Somoza's bij hun vlucht uit Nicaragua in 1979 werd op vele miljarden geschat. Zelfs na de zware aardbeving van 1972 die Managua vrijwel geheel verwoestte, verdween het overgrote deel van de hulpgelden in de zak van de Somoza's.  Begin jaren zestig greep Carlos Fonseca terug op de historische figuur van Sandino – guerrillastrijder uit de jaren 20 en na het sluiten van een vredespact met Somoza, alsnog door Somoza vermoord – en richtte met enkele anderen en hulp van Cuba het Sandinistisch Front voor Nationale Bevrijding (FSLN) op. Na de aardbeving van '72, toen de corruptie wel heel duidelijk werd, kreeg de FSLN veel steun en in 1979 slaagden ze erin het Somoza regime omver te werpen. Somoza vluchtte naar Paraguay en werd daar een jaar later vermoord.
Nadat de Sandinisten aan de macht waren gekomen, organiseerden diverse groepen tegenstanders zich in de Contra's. De Contra's werden door de regering Reagan zowel materieel als financieel gesteund. De Contra's opereerden vooral vanuit Honduras en Costa Rica en voerden systematisch terreuracties uit onder de lokale bevolking – moord, verkrachting, verwoesten van scholen en ziekenhuizen – om zo de sociale hervormingen te boycotten. Ook de economie brachten ze ten val, door mijnen in de uitvoerhavens te plaatsen. Alsof dat nog niet genoeg was, stelde Reagan een handelsembargo met Nicaragua in. In 1984 wonnen de Sandinisten opnieuw de verkiezingen, maar in 1990 werden de Sandinisten verslagen door een coalitie van anti-partijen. De belangrijkste reden daarvan was de dreiging van Amerika om de oorlog met de Contra's tegen de Sandinisten voort te zetten. Eind jaren 80 is er een eind aan de lange burgeroorlog gekomen en sinds 2007 is Daniel Ortega (Sandinisten) president.

Nicaragua is een van de armste landen in Amerika. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens en bijna 80% moet toekomen met een inkomen van minder dan $ 2 per dag. Een van onze gidsen nuanceert dat verhaal enigszins, omdat veel mensen zelfvoorzienend zijn met verbouw van eigen voedsel, wat vee en bamboe voor meubels. Landbouw is het belangrijkste bestaansmiddel en maakt 60% van de export – bananen, koffie, suikerriet – uit. De regering probeert de landbouw meer divers te maken. Veel in het land, ook de infrastructuur, is tijdens de burgeroorlog tussen de Contra's en de Sandinisten verwoest. Naast de landbouw vormt toerisme nu de belangrijkste inkomstenbron. Na de burgeroorlog is het nu weer een veilig land om te reizen. Al jarenlang zijn er plannen om in Nicaragua een tweede kanaal tussen beide oceanen aan te leggen. Het lijkt er nu op dat de Chinezen daar serieuze belangstelling voor hebben.

naar volgende pagina:
volgende: San Juan del Sur