Mexico (2) > Tulum, Valladolid, Mérida > Uxmal
Een van de mooiste sites
None

[4-4-2014]

Foto: de ellipsvormige, grote piramide van de Tovenaar in Uxmal.

Uxmal is veel rustiger dan Chichén Itzá en minder commercieel. Op het terrein zelf zijn geen souvenirverkopers. Uxmal vinden we één van de mooiste sites die we gezien hebben. De site is tussen 600 - 1100 in drie fasen bewoond geweest en toen verlaten. Volgens de gids Manuel hebben hier alleen Maya's gewoond en geen Tolteken. De site is verlaten toen de Maya's verder naar het zuiden trokken. De site is goed bewaard gebleven waardoor je als je er rondloopt een idee van de grootsheid en schoonheid van de site in zijn glorietijd krijgt.

Fraai stucwerk
None

[4-4-2014]

Foto: prachtige wandversiering op de muur van het paleis van de gouverneur. Bovenaan is de staart van de ratelslang en onder de kop. Rechts daarnaast zit een koning.

Op veel gebouwen is nog fraai stucwerk te zien en er zijn prachtige beeldhouwwerken waarvan sommige nog vrijwel compleet zijn. We zien hier overwegend slangen en afbeeldingen van de watergod. De slang is een ratelslang – je ziet ook de ratels aan zijn staart – vaak afgebeeld met twee koppen die goed en kwaad of man en vrouw of welke twee tegenstellingen je ook wilt, symboliseren. De ratelslang die (eier)levendbarend is, was voor de Maya's het symbool van de vruchtbaarheid.

Watergod
None

[4-4-2014]

Foto: serie watergoden met hun grote ogen en slurven als hoekstenen aan de gevel.

De watergod hadden ze in het droge Yucatan wel nodig. Hij heeft grote ogen, een hele rij tanden, oorringen en een slurfachtige neus die het opstijgen en vallen van het water weergeven.

Piramide van de Tovenaar
None

[4-4-2014]

Foto: deel van de piramide met daarachter een paleis.

Eén van de grootste gebouwen is de piramide van de Tovenaar. In tegenstelling tot alle andere piramides die we gezien hebben, heeft deze piramide de vorm van een ellips. Het zijn eigenlijk vijf tempels die op elkaar staan.

Waarom de piramide van de Tovenaar? Daar hoort de volgende legende bij.
Het verhaal ging dat als de gong geluid werd de macht in Uxmal zou toevallen aan een jongen die 'niet uit een vrouw' geboren was. Op zekere dag luidde een dwerg die uit een ei gekropen was en opgevoed was door een heks, de gong. De toenmalige koning kreeg de schrik van zijn leven en gaf bevel de jongen te doden. Zijn leven zou gespaard worden als hij drie onmogelijke taken uit kon voeren. Een daarvan was een tempel in één nacht bouwen. De heks hielp hem om alle drie de opdrachten te volbrengen en daarom heet de tempel nu naar de tovenaar.

De ballcourt is klein
None

[4-4-2014]

Op de muur van de ballcourt hangt een gereconstrueerde ring en aan beide kanten zijn resten van de slangen die vroeger op en neer over de muren gingen. Je kan van een van de slangen nog de staart zien. Deze ballcourt is kleiner dan die in Chichén Itzá en volgens Manuel vielen hier geen dodelijke slachtoffers. De Maya's waren vredelievend, de Tolteken van Chichén Itzá waren krijgers.

Huis van de schildpadden
None

[4-4-2014]

Vanaf de ballcourt gaan we omhoog naar het huis van de schildpadden met rondom gebeeldhouwde schildpadjes op de muren.

Paleis van de gouverneur
None

[4-4-2014]

Als laatste bekijken we het paleis van de gouverneur met een prachtige versiering van een koning met gevederde kroon die op een troon zit, omringd door slangen en regengoden.

Motmots
None

[4-4-2014]

Op weg naar de uitgang zien we een aantal motmots.

naar volgende pagina:
volgende: impressies Uxmal