Estland > naar Narva
Lahemaa NP
None

[5-7-2010, Lahemaa NP]

Lahemaa Nationaal Park

Vanuit Tallinn rijden we naar Narva, de grensplaats met Rusland. De route voert door het Lahemaa Nationaal Park. Een park met vier beboste schiereilanden die in de Baltische zee uitsteken. Het bos loopt door tot aan het strand en de rietvegetatie loopt door tot in de zee. In de zee liggen grote zwerfkeien. Verder landinwaarts zien we weer veel jeneverbessen en vochtige moerassen afgewisseld met bos en soms landbouwgrond. De berm staat vol met orchideeën en andere bloemen.
Bij Käsmu maken we een wandelingetje door de keienplantage. Een naaldbos dat vol ligt met zwerfkeien die hier in de ijstijd, zo'n 12.000 jaar geleden, door de gletsjers achtergelaten zijn. De stenen zijn rijkelijk begroeid met mossen en korstmossen, in de ondergroei zien we bosbessen, kraaiheide en wintergroen.

waterval in Lahemaa NP
None
zwerfstenen in zee
None
ondiep water
None
koffer-kunstwerk in Vinitsu
None
orchidee
None
bushokje
None
kust
None
Käsmu: keienplantage
None
Käsmu: keienplantage 2
None
Narva
None

[5-7-2010, Narva]

Geluk dat we zo iemand treffen

Foto: zonsondergang over de Baltische zee, vanuit het hotel.

We logeren vlakbij Narva, in Narva Jöesuu, dat aan zee ligt.
Als we aankomen bij het hotel worden we onmiddellijk in het Nederlands begroet door een zekere Hans die uit Nederland komt en hier is voor zijn werk. Hij is chemicus en heeft een eigen bedrijf in Rotterdam dat in vloeibare gassen doet en is nu door de Russen benaderd om hier in Estland (Narva is meer Russisch dan Ests) iets vergelijkbaars op te zetten. We vragen of hij iets weet van de grensovergang bij Narva. Hij roept zijn tolk en fixer Nina erbij. Nina beaamt dat de grens erg moeilijk is. Ook zij weet van de reservering en weet ook dat die kort geleden afgeschaft is. Haar zoon heeft drie dagen voor de grens gestaan, is toen maar teruggegaan naar Tallinn en is daarna met de bus naar St. Petersburg gegaan. De lijndienst kan ongehinderd over de grens. Nina pakt onmiddellijk haar telefoon en heeft na een aantal pogingen iemand bij de grens te pakken. Zij vraagt hoe laat we bij de grens willen zijn en geeft ons nummerbord door. Binnen tekent ze voor ons uit hoe de grens in elkaar zit en waar de parkeerplaats is met het hokje waar we toch de afgeschafte reservering kunnen halen. Dat kost 30 EEK (omgerekend 2 €). Omdat we buitenlanders zijn, mogen we met de reservering gelijk door. Met ons ticket moeten we weer naar een ander kantoortje en als alles goed gaat, mogen we dan de brug op over de Narva die de grens tussen Estland en Rusland vormt. Extra handicap bij de grens op dit moment is dat de brug in onderhoud is met als gevolg dat er nu maar één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer Rusland in en Rusland uit.